Vitorog i izvor rijeke Janj 2016

Polazak: 11.06.2016. u 05:00 autobusom sa stare autobuske stanice Povratak: 12.06.2016. u večernjim časovima -Smještaj je planiran u kampu na lokaciji u selu Strelište 450 m./n.v. (autobus dolazi 300 m do lokacije gdje će biti organizovan kamp). -U toku akcije je planiran...

Vranica 2016

Polazak: 21.05.2016. god.: u 03:30 časova autobusom sa stare autobuske stanice -Povratak: 22.05.2016. god.: u večernjim časovima između 20 i 21 čas -Smještaj će biti organizovan u planinarskom domu Rosinj koji se nalazi na lokaciji Smrdivode na 1680 m.n./v. ...

Velež i Čabulja 2016

-Polazak: 07.05.2016. god: u 03:00 časova autobusom sa stare autobuske stanice -Povratak: 08.05.2016. god: u večernjim časovima oko 23 časa -Smještaj će biti organizovan u planinarskom domu Bogodol 900 m.n./v. u podnožju Čabulje. -U toku akcije planiran je jedan...

Banjalučka tranverzala 2016

Planinarsko društvo Kozara organizuje tradicionalnu akciju Banjalučka tranverzala, koja će se održati 24.04.2016. godine. S ponosom želimo da istaknemo da je ova transverzala od posebnog značaja jer je dio proslave 80 godina postojanja planinarskog društva Kozara. -Polazak:...

MOTAJICA 2015

Planinarsko društvo ''Kozara'' organizuje odlazak na jednodnevnu planinarsku akciju “Motajica 2015“ Polazak: 27.12.2015. 07:00 sa stare autobuske stanice Povratak: 27.12.2015. u 18:30 časova u Banjaluku -U sklopu akcije je planiran jedan obrok, a svaki učesnik je dužan...

ZIMSKA BANJALUČKA TRANSVERZALA 2015

Planinarsko društvo ''Kozara'' organizuje jednodnevnu planinarsku akciju ''Zimska Banjalučka Transverzala 2015'' Polazak: 20.12.2015. 09:00 ispred tvornice obuće ''Bema'' Povratak: 20.12.015. 17:00 časova
-Svaki učesnik je dužan sebi...