OSJEČENICA I KLEKOVAČA 2014

PD “Kozara“ organizuje dvodnevnu planinarsku akciju
Osječenica i Klekovača 2014

Polazak: 10.05.2014. u sa Stare autobuske stanice
Povratak: 11.05.2014. u večernjim časovima

-Smještaj je planiran u planinarskom domu “13 Runolista“ u podnožju Klekovače 1590 m/n. v.

-U toku akcije planirana su dva obilna obroka (večera prvi dan i doručak), a svaki učesnik je dužan ponijeti sebi hranu u skladu sa vlastitim potrebama.

-Svi učesnici dužni su sa sobom ponijeti sljedeće: ličnu kartu, planinarsku knjižicu, planinarske cipele, gamašne, štapove, kabanicu ili vodonepropusnu jaknu, 1.5 l vode, baterijsku lampu, papuče za dom, vreću za spavanje, lični set prve pomoći, i lijekove ukoliko ih neko koristi.

-U sklopu akcije je planiran uspon na tri vrha Osječenica 1795 m/n. v. (prvi dan), Mala Klekovača 1761 m/n. v. i Velika Klekovača 1960 m/n. v. (drugi dan)
Uspon na Osječenicu je na samom početku zahtjevan sa konstantnim strmim nagibom do par stotina metara pred vrh i zahtjeva solidnu fizičku spremnost, dok je uspon na Klekovače daleko lakši te pogodan za većinu planinarske populacije. Učesnici akcije nisu obavezni penjati sve vrhove te imaju mogućnost izbora.

-Zadnji rok za prijavu i uplatu je 07.05.1014. god. a broj mjesta je ograničen.

-Svi učesnici dužni su se pridržavati uputstava vodiča. O izmjenama odlučuju vodiči na terenu u skladu sa okolnostima i vremenskim prilikama.

-Sve informacije i prijave možete dobiti na broj telefona
066/830-883
065/300-222

-Cijena aranžmana je 40 KM a obuhvata prevoz na relaciji Banjaluka – Osječenica – Planinarski dom pod Klekovačom “13 Runolista“ – Banjaluka, dva obroka večeru i doručak, spavanje u domu te stručno vodičko osoblje.

10.05.2014.g.

05:45 okupljanje na Staroj autobuskoj stanici
06:00 polazak
07:15 pauza od 15 min na Čađavici
09:00 dolazak na Oštrelj i pauza od 30 min pred uspon na Osječenicu
09:30 polazak autobusom ka podnožju Osječenice
10:00 početak uspona
12:00 izlazak na vrh Osječenice 1795 m/n. v. sa polučasovnom pauzom
14:00 povratak na polaznu tačku i polazak autobusom ka planinarskom domu
16:00 dolazak na dom, smještaj i večera
19:00 slobodne aktivnosti i planinarsko druženje u zajedničkim prostorijama pl. doma
23:00 povečerje

11.05.2014.g.

07:00 buđenje i jutarnja higijena
08:00 doručak
09:00 pripreme za uspon na Klekovaču
09:30 polazak na uspon
12:00 izlazak na vrh Male Klekovače 1761 m/n. v. sa polusatnom pauzom
13:30 dolazak na tačku sa koje postoji mogućnost povratka dijela grupe koji ne želi uspon na Veliku Klekovaču 1960 m./n.v. (1km do doma)
15:00 izlazak na vrh Velike Klekovače sa pauzom
18:00 povratak u dom i pripreme za napuštanje doma
19:00 polazak za Banjaluku
22:00 dolazak u Banjaluku

Osječenica:
Osječenica je planina koja se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Visoka je 1795 metara i spada u srednje visoke planine. Njen planinski masiv dug je 30 km. S njene strane se nalazi kanjon rijeke Une i njene pritoke Unca, a sa druge kraška polja: Medeno, Bjelajsko i Petrovačko. Tjeme planine Osječenice strši iznad pojasa šuma i odsječeno je pa od toga dolazi i naziv ove planine – Osječenica. Na vrhu je uska i gotovo kilometar duga visoravan sa čijih se strane spuštaju kamene litice što pruža izvrstan i širok vidik na sve strane.

Klekovača je krečnjačka planina (u stvari, šumovita visoravan) u zapadnom dijelu Bosne sa najvišim vrhom Velika Klekovača 1960 m./n.v.Klekovača je najviša planina ovog dijela BiH. Okružuju je Srnetica m./n.v., Grmeč 1604 m./n.v., Osječenica 1791 m./n.v. Lunjevača 1706 m./n.v. i Crna Gora 1650 m./n.v.
Klekovača se nalazi na teritoriji Federacije BiH, jugoistočno od Bihaća, a prvo bliže mjesto Republike Srpske je Drinić. Granica entiteta ide preko vrha Velika Klekovača i spušta se klekovačkim grebenom do Male Kelokovače. Sjeverna strana pripada opštini Drinić, a južna Drvaru. U sjeverozapadnom dijelu planine, prema planini Osječenici, nalazi se se sedlo (prevoj) Oštrelj na 1 033 m./n.v.. Preko Oštrelja vodi put Bosanski Petrovac-Drvar-Knin. Nedaleko od vrha Velika Klekovača nalazi se Lomska prašuma.

Organizator akcije:
Aleksandar Svitić m.b. 449 V.S.S.

PD Kozara Banjaluka
Predsjednik: Trivun Lakić
Srdačan planinarski pozdrav!